Czas na zmiany, czas na nowe wyzwania!

zmiana
Drodzy Wolontariusze i współpracownicy, Niniejszym informujemy, że od dnia 18 lutego 2016 r. Pan Krzysztof Ziembik zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego ”Harmonia”. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia. W związku z powyższym podkreślamy, że nie posiada on żadnego upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji lub do jej reprezentowania. Jedyną osobą uprawnioną do dokonywania tych czynności, a tak...
More