Dary dla szpitali

2015-03-16 18-43 c
Rozpoczęliśmy projekt zbierania darów w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw i innych środków medycznych oraz przekazywania go odpowiednim szpitalom i innym instytucjom. W ramach projektu pierwszym darczyńcą została pani Barbara, której serdecznie podziękowaliśmy, także w postaci dyplomu. Na zdjęciu po lewej prezes zarządu Fundacji, lekarz Kinga Mikusek, po prawej pani Barbara.
More