Współpraca

sektor3_a
Podpisaliśmy umowę o pomocy i współpracy z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Sektor3", prowadzonym przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.
More

Statut fundacji

logo_fundacji02_samologo
12 lutego 2015 roku została założona przez lekarz Kingę Mikusek i Krzysztofa A. Ziembika organizacja charytatywną, pozarządowa, prowadząca działalność pożytku publicznego pod nazwą Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego "Harmonia", co potwierdziła notariusz Barbara Giedrojć stosownym aktem notarialnym. Zgodnie ze statutem celami Fundacji są: 1) rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, pedagogiki oraz rozwoju o...
More